Contractenrecht expert in Emmen

Als advocaat op het gebied van arbeidsrecht in de regio Emmen is zijn wij tevens uw specialist op het gebied van contractenrecht.

Het contractenrecht in Nederland is het deel van het recht dat overeenkomsten betreft en houdt zich bezig met zaken als de duur en de beëindiging van overeenkomsten, zoals een arbeidsovereenkomst. Het arbeidscontract, het contract dat werkgevers en werknemers met elkaar aangaan, is immers van groot belang voor een goede samenwerking tussen beide partijen. Eén fout of onvolledigheid in een contract kan grote gevolgen hebben. In Emmen en in de wijde omgeving van Emmen kunt u dan ook de hulp inschakelen van onze specialisten. Wij weten alles over het contractenrecht en kunnen u helpen valkuilen te vermijden.

Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst, ook wel arbeidscontract genoemd, is een overeenkomst waarbij de werknemer zich verplicht onder het gezag van de werkgever werk te verrichten en de werkgever zich verplicht salaris te betalen voor de verrichte arbeid. Het contract kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Ook kan er sprake zijn van een arbeidscontract op projectbasis. Van belang is dat een werkgever een werknemer niet eindeloos contracten voor bepaalde tijd kan blijven aanbieden. Op grond van de wet mogen slechts drie contracten voor bepaalde tijd achter elkaar worden gesloten binnen een periode van drie jaar. Twijfelt u over de juridische status van uw arbeidsovereenkomst, of wilt u meer informatie over het contractenrecht? In Emmen en in de regio Emmen helpen we u graag, neem contact met ons op.