Ontslagvergoeding in Emmen

Als u als werkgever een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, zijn er verschillende wegen om dit te bereiken. In sommige gevallen betekent dit dat u een ontslagvergoeding moet verstrekken aan de werknemer.

Een ontslagvergoeding dient om  het toekomstig inkomstenverlies op te vangen. Een ontslagvergoeding kan worden toegekend in de volgende situaties:

  • Individueel ontslag via de Kantonrechter
  • Collectief ontslag met een sociaal plan
  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Kennelijk onredelijk ontslag via de Kantonrechter

Richtlijnen omtrent de ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding of gouden handdruk wordt vaak berekend op basis van de zogenaamde Kantonrechtersformule. Deze formule is geen wet, maar wordt door vrijwel alle Kantonrechters in Nederland gevolgd als het gaat om de vraag of een werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding en zo ja, hoe hoog deze vergoeding moet zijn. De Kantonrechtersformule staat ook wel bekend als de ABC-formule. Het gaat namelijk om een vermenigvuldiging van drie elementen:

A (aantal gewogen dienstjaren) x B (maandelijkse beloning) x C (correctiefactor)

Wilt u in Emmen of in de omgeving van Emmen berekenen wat de uitkomst van deze formule voor uw werknemer zou inhouden? Neem dan contact op met ons kantoor. Onze ontslagadvocaten en specialisten op het gebied van arbeidsrecht in Emmen voorzien u graag van advies