Ziekte van een werknemer in Emmen

Ziekte is heel vervelend, vooral wanneer u te maken heeft met een langdurig zieke werknemer die hierdoor niet in staat is om te werken.

Bij ziekte kunnen de verhoudingen tussen werknemers en werkgevers op spanning komen te staan. Zo is het voor werkgevers vaak lastig om de ernst in te schatten en voelen werknemers zich vaak niet serieus genomen en gesteund. Als u wilt weten welke stappen u kunt ondernemen bij ziekte, en aan welke regels u gebonden bent, kunt u contact opnemen met onze advocaten. Wij zijn werkzaam in Emmen en in de wijde omgeving van Emmen en kunnen u hierover uitvoerig informeren en voorzien van juridisch advies.

Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid

Het is een hardnekkig misverstand om te denken dat een werknemer niet ontslagen zou kunnen worden tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wel zijn zieke werknemers beter beschermd, zo geldt er bijvoorbeeld een opzegverbod. Dit verbod is tijdelijk: als de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid langer duurt dan twee jaar is het verbod niet meer van toepassing en kan via het UWV een ontslagvergunning worden aangevraagd. Op het ontslagverbod tijdens ziekte zijn een aantal uitzonderingen. Als specialist op het gebied van arbeidsrecht in Emmen en in de wijde omgeving van Emmen hebben onze advocaten al vele situaties tot een goed einde gebracht.